Verkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden goedkoopstevannl.nl

Op al onze aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten zijn de Verkoopvoorwaarden van goedkoopstevannl.nl van toepassing. U kunt deze ook vinden op onze website.

 

Tarieven

Alle door ons vermelde prijzen zijn in euro’s en inclusief 21 % BTW. Alle aanbiedingen vervallen dertig (30) dagen na de datum van het aanbod, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de betreffende aanbieding.

 

Betaling

Wij vragen een aanbetaling van 25% van de koopprijs waarbij wij het recht behouden om een hogere aanbetaling te vragen. Na ontvangst van de aanbetaling ontvangt u de orderbevestiging. Het resterende bedrag dient na aflevering van de bestelling binnen 14 dagen betaalt te worden. Indien de betalingstermijn van het resterende bedrag door koper is overschreden, is het totaal openstaande factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar.

 

Bestelling

Op verzoek kunnen wij de dag van aflevering met u afspreken. Het is echter onmogelijk om een tijdstip of dagdeel te bepalen.

 

Transport en aflevering

Bestellingen worden, voor zover op voorraad, geleverd:

Milin producten binnen 2 werkdagen na orderbevestiging, levering op dinsdag en vrijdag.

Tuinvisie producten binnen 2 werkdagen na orderbevestiging, tenzij anders aangegeven.

 

Transportkosten in Nederland  (excl. brug-, tol- en veergelden) bedragen bij kleinere hoeveelheden:

Voor Milin producten € 50,- per losadres;

Voor Tuinvisie producten € 62,- per losadres.

 

Uw bestelling wordt, tenzij vooraf door u schriftelijk gemeld dat dit niet mogelijk is, geleverd met een vrachtwagen van 18 meter. De chauffeur zal de producten lossen op de meest geschikte losplaats bij uw woning dan wel op de dichtstbijzijnde losplaats bij uw woning voor zover de vrachtauto niet bij uw woning kan halteren. Voor eventueel overleg met de chauffeur dient u op de dag van aflevering telefonisch bereikbaar te zijn op het nummer zoals aangegeven op de order bevestiging. De losplaats is ter beoordeling aan de chauffeur. Goedkoopstevannl.nl is niet aansprakelijk voor het niet kunnen lossen als gevolg van geldende stadsdistributie- of milieu zones. Voor de Milin producten dient u aanwezig te zijn om te helpen met lossen.

Indien geleverde producten retour moeten, worden de transportkosten in rekening gebracht. Al gelegde of geplaatste producten kunnen niet geretourneerd worden.

Een aantal producten worden geleverd op pallets. Deze kunnen niet retour gegeven worden.

 

Leg- en plaats instructie

Voorkom kleurverschillen door bestratings materialen uit verschillende pakken te mengen en pak de stenen van boven naar beneden uit een pak. Nooit laag voor laag. Bestratings materialen van verschillende producten of bestellingen kunnen onderling een kleine kleurafwijking vertonen!

 

Garantie

De standaard fabrieksgaranties zijn van toepassing.

Kalkuitbloei op tegels is een natuurlijk proces wat bij alle betonproducten kan voorkomen en na verloop van tijd zullen verdwijnen of minder worden. Dit kan nimmer tot een klacht leiden.

 

Aansprakelijkheid

Goedkoopstevannl.nl is niet aansprakelijk voor welke schade van welke aard ook danwel voor het onjuist verwerken van onze producten. Op verzoek verstrekken wij u de juiste leg- of plaats instructies.

Betonproducten dienen minimaal 28 dagen oud te zijn vanaf productiedatum, alvorens deze af te trillen.

Aanbiedingen/offertes zijn vrijblijvend waarbij wij niet aansprakelijk zijn voor de bestelde hoeveelheden. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor het niet op voorraad zijn van het bestelde product(en).

Controle op hoeveelheden en kwaliteit van geleverde producten berust bij de koper.  Klachten i.v.m. hoeveelheden of beschadigingen van de door ons geleverde producten, dienen binnen 24 uur na aflevering per email bij ons te worden gemeld. Indien er geen melding plaats vindt wordt geacht dat de koper de levering heeft aanvaard.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden opgegeven leveringsdata en tijden steeds als te zijn gedaan bij benadering en nimmer als fatale termijn. Goedkoopstevannl.nl zal steeds streven naar levering op de overeengekomen data en tijden, maar sluit aansprakelijkheid voor te late levering uit.

 

Indien goedkoopstevannl.nl u een stratenmaker of persoon die uw bestelling ook legt of aan brengt adviseert, dan worden alle financiële en verdere afspraken tussen deze beide partijen gemaakt.  Goedkoopstevannl.nl is op geen enkele wijze betrokken bij deze afspraken anders dan het leggen van het contact. Goedkoopstevannl.nl wijst iedere aansprakelijkheid in deze dan ook van de hand.   

 

Eigendomsvoorbehoud

Goedkoopstevannl.nl behoudt zich de eigendom voor van de door haar geleverde goederen, tot het moment van volledige betaling van de prijs.

 

Privacy

De door u verstrekte persoons gegevens zullen door ons alleen gebruikt worden voor de bestelorder bij de fabrikant, voor transport en i.v.m. de betaling. Wij zullen uw gegevens niet ter beschikking stellen aan derden.

 

Fouten en wijzigingen

Prijswijzigingen, maatafwijkingen en kleurafwijkingen voorbehouden.